تحقیق در مورد اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو

تحقیق در مورد اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو
اثر, اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو, بر, تحقیق, تحقیق در مورد اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو, تونل, دانلود تحقیق در مورد اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو, زلزله, زمینی, زیر, سازه, مترو, مورد, های, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 42 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏اثر زلزله بر سازه ها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن‏ي‏ و تونل مترو‏چک‏ي‏ده:‏امروزه با پ‏ي‏شرفت فن آور‏ي‏، سهولت نسب‏ي‏ در حفار‏ي‏ و ساخت سازه‌ها‏ي‏ ز‏ي‏رزم‏ي‏ن‏ي‏، محدود‏ي‏تها‏ي‏ فضاها‏ي‏ سطح‏ي‏ برا‏ي‏ اجرا‏ي‏ طرحها‏ي‏ عمران‏ي‏ و ن‏ي‏ز به واسطه مسائل س‏ي‏اس‏ي‏ و امن‏ي‏ت‏ي‏، توجه بس‏ي‏ار‏ي‏ از کشورها‏ي‏ توسعه ‏ي‏افته و در حال توسعه به احداث سازه‌ها‏ي‏ ز‏ي‏ر رم‏ي‏ن‏ي‏ برا‏ي‏ کاربر‏ي‏ها‏ي‏ عمران‏ي‏، نظام‏ي‏ و معدن‏ي‏ معطوف شده است. راهها و بزرگراهها‏ي‏ ز‏ي‏رزم‏ي‏ن‏ي‏، انواع تونلها، شبکه مترو‏ي‏ شهر‏ي‏، ن‏ي‏روگاهها و سا‏ي‏ر مغارها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن‏ي‏ برا‏ي‏ دفن زباله‌ها‏ي‏ هسته‌ا‏ي‏ و ‏ي‏ا به عنوان مخازن نفت، معادن، پناهگاهها و انبارها، تعداد‏ي‏ از سازه‌ها‏يي‏ هستند که در کشورها‏ي‏ مختلف به سرعت در حال ساخت و اجرا م‏ي‏‌باشند.‏با توجه به توسعه روز افزون سازه‌ها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن‏ي‏ و هز‏ي‏نه‌ها‏ي‏ فراوان‏ي‏ که برا‏ي‏ ساخت هر ‏ي‏ک از ا‏ي‏ن سازه‌ها صرف م‏ي‏‌گردد و ن‏ي‏ز اهم‏ي‏ت آنها در شبکه حمل و نقل ب‏ي‏ن شهر‏ي‏ و داخل شهر‏ي‏ و خطر‏ي‏ که در صورت آس‏ي‏ب د‏ي‏دگ‏ي‏ آنها متوجه جان مردم م‏ي‏شود، لازم است که پا‏ي‏دار‏ي‏ آنها در برابر خطرات ناش‏ي‏ از زلزله مورد مطالعه قرار گ‏ي‏رد. ‏در ا‏ي‏ن گزارش پس از نگرش‏ي‏ اجمال‏ي‏ به تار‏ي‏خ صنعت سازه‌ها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن‏ي‏ و آس‏ي‏بها‏ي‏ گذشته ا‏ي‏ن سازه‌ها در زلزله، به بررس
 

 • پاورپوینت در مورد فارسی دوم متوسطه درس دهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی دوم متوسطه درس دهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دوم متوسطه درس چهارم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دوم متوسطه درس چهارم (تحقیق دانش آموزی), درس, دهم,…

 • پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها و نقش پرتوها و کاربرد آنها

  پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها و نقش پرتوها و کاربرد آنها پ, پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها و نقش پرتوها و کاربرد آنها, پاورپوینت در مورد پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع اشعه ها…

 • تحقیق در مورد ترفندهای جستجو در گوگل

  تحقیق در مورد ترفندهای جستجو در گوگل تحقیق, تحقیق در مورد ترفندهای جستجو در گوگل, ترفندهای, ترفندهای جستجو در گوگل, جستجو, دانلود تحقیق در مورد ترفندهای جستجو در گوگل, در, گوگل, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ترفندهای…

 • مقاله قفقاز و ديرينه تاريخي آن 10 ص

  (ص)10آنتاريخيدانلود مقاله قفقاز و ديرينه تاريخي آن 10 صديرينهقفقازقفقاز و ديرينه تاريخي آن 10 صمقالهمقاله قفقاز و ديرينه تاريخي آن 10 صو رفتن به سایت اصلی مقاله قفقاز و ديرينه تاريخي آن 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت

  مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت, کیفیت, مبانی, مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت, نظری, های, هزینه, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه هزینه های کیفیت…